Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Hallands Regemente /

Hallands Regemente

Regementet har sina anor från de fänikor som sattes upp på 1500-talet i Västergöt¬land och Dalsland. Ett landsregemente bildades 1615 vilket 10/3 1624 delades i tre regementet varav ett fick namnet Västgöta-Dals regemente. Regementet blev indelt 1683/4.

Mötesplats var till 1863 Nygårdsängen (2 km söder Vänersborg), därefter till 1906 Grunnebohed (8 km sydväst Vänersborg).

Regementet fick 1901 sitt nuvarande namn samtidigt som det fick nytt rekryterings¬område. Omflyttning till Halmstad påbörjades 1902. En bataljon övade på Skedalahed (7 km nordöst Halmstad 1902 - 1906.

Regementet flyttade in i sina nybyggda kaserner 1907.

Regementet las ner 30 juni 2000.


Antal kort i kategorin Hallands Regemente: 54
Grunnebohed (11)
Halmstad (32)
Skedalahed (11)
Vykort / Hallands Regemente /