Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm /

Harald Olsen - Stockholm

Lite om serien

.... Harald Olsen använde ibland samma nummer till flera olika bilder och ibland samma bild till olika texter. Det gör att numreringen inte speglar antalet utgivna kort. Korten är numrerade mellan 1 och 464. Jag bedömer att det finns närmare 800 olika kort i Stockholms-serien.

Bilderna är inte numrerade i strikt tidsordning utan ibland verkar det som nummer valts lite mer på måfå.. Det klassiska exemplet är "Utsikt från Stadshusets torn" nr 301, 438 och 90. Alla är tagna i samma vinkel men nummer 90 det modernaste kortet.

Logotypen på bildsidan

Det finns flera olika logotyper på bildsidan. Man kan hänföra dem till två huvudtyper.

Logotype 1 med texten Svensk Tillverkning på översta raden.


Logotype 2 med texten Ensamrätt på översta raden.

Logotype 1 är den äldsta. En stor del av korten är postgågna redan 1923. Huvuddelen av dessa kort saknar logotypen H i O på adressidan.

Retuscherade kort

Ibland är korten i denna serien retuscherade. Tittar man riktigt noga på kortet så kan man se den ibland lite "amatörmässiga" förändringen. Retuscheringarna är av normalt av två slag dels för att ta bort störande inslag i bilden och dels för att stadsbilden har förändrats. De störande inslagen kan vara t ex en bil, en kran eller en brygga. Ett exempel är damen på bänken på nummer 130.

Den klassiska förändringen i stadsbilden är t ex Strömbadet vid Riddarfjärden som revs 1936.

Det finns även ett kort (nummer 319)där man lagt till att fontänen på Karlaplan sprutar vatten.

Saknade och ej identifierade kort

823 antal kort i Harald Olsens Stockholm

1   -   14
14   -   18
19   -   24
25   -   31
31   -   37
37   -   43
44   -   50
50   -   56
56   -   64
65   -   70
71   -   78
78   -   89
90   -   99
99   -   108
109   -   117
117   -   123
123   -   131
132   -   143
143   -   152
152   -   164
165   -   176
177   -   187
187   -   195
196   -   203
203   -   215
216   -   231
232   -   241
241   -   252
253   -   265
266   -   277
277   -   285
285   -   293
294   -   302
302   -   309
309   -   319
320   -   333
333   -   346
346   -   360
361   -   371
372   -   386
387   -   409
410   -   429
430   -   450
452   -   464

Vykort / Harald Olsen / Stockholm /