Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Hallands Regemente / Halmstad / 0 - 0

Hallands Regemente - Halmstad
0 - 0


350 års jubileum
350 års jubileum
Minnesvykort har alltid varit populära. Detta är från regementets 350 års jubileum som firades en solig dag den 19 maj 1974.
Kommentarer (0)

375 års jubileum
375 års jubileum
Även vid 375 års jubileet gavs det ut ett vykort. Observera att det är i princip samma motiv som 25 år tidigare, men denna gången blev det ett tecknat kort av Stefan Gustafsson.
Kommentarer (0)

Bror Birger Emil Mörcke
Bror Birger Emil Mörcke
Regementschef 1909 - 17.Han var även statsråd och chef för Lantförsvarsdepartementet 1914 - 17. Han blev generalmajor 1916 och generallöjtnant 1923.
Kommentarer (0)

En kompanikorridor
En kompanikorridor
Ett privattaget vykort från en kompanikorridor. Regementets segernamn står på väggarna högst upp. Bilden troligen från 1910-tal.
Kommentarer (0)

Flygvy från 1930/40 tal
Flygvy från 1930/40 tal
Nere till höger syns sjukhuset och till vänster gymnastiksal, matsal och förråd.
Kommentarer (0)

Flygvy från slutet av 1990-talet
Flygvy från slutet av 1990-talet
Sjukhuset syns i nederkanten. Till vänster syns nya förrådet, nya förvaltningsbyggnader, ombyggd matsal, ny panncentral samkt det stora motorområdet på andra sidan Göteborgsvägen.
Kommentarer (0)

Flygvy över kasernområdet.
Flygvy över kasernområdet.
I centrum syns Kasern 1 och till höger gamla marketenteriet. Bilden är tagen senast på 1960-talet.
Kommentarer (0)

Från byggandet av kasernerna.
Från byggandet av kasernerna.
Första spadtaget till kasernerna togs i juni 1904. Redan i oktober 1906 stod kasernerna klara för inflyttning. Gyggnaderna uppfördes under ledning av byggmästare S A Johansson efter arkitekt Erik Josephssons ritningar.
Kommentarer (0)

Gymnastiksalen.
Gymnastiksalen.
Till vänster och gymnastiksalen syns marketenteriet och till höger matsalen. Bilden är tagen på 1910-talet.
Kommentarer (0)

Idrottsplatsen
Idrottsplatsen
Utsikt över idrottsplatsen omkring 1912. I bakgrunden syns II bataljonens kasern och till höger gymnastiksalen
Postgånget 1912
Kommentarer (0)

Interiör av Manskapsmässen.
Interiör av Manskapsmässen.
Denna bilden är tagen omkring år 1910.
Kommentarer (0)

Invigning av de nybyggda kasernerna.
Invigning av de nybyggda kasernerna.
De nya kasernerna invigdes mer formellt den 4 naj 1907. En stor fest anordnades med inbjudna gäster från alla statliga, kommunala och militära myndigheter i inskrivningsområdet. Kasernerna och inte minst gymnastiksalen dekorerades.
Kommentarer (0)

Kanslihuset med marscherande trupp.
Kanslihuset med marscherande trupp.
En grupp på väg ut på övning. Bilden från 1940-talet.
Kommentarer (0)

Kasernområdet sett från flaggstångshöjden.
Kasernområdet sett från flaggstångshöjden.
Längst bort syns gymnastiksalen.Bilden är från tidigt 1910-tal.
Kommentarer (0)

Kungen vid Minnesstenen 9 september 1904.
Kungen vid Minnesstenen 9 september 1904.
Kungen är på väg att avtäcka minnesstenen. Regementets officerare står uppställda.
Kommentarer (0)

Marsch till större övning, på väg ned för Högelid
Marsch till större övning, på väg ned för Högelid
Det stora antalet åskådare tyder på att regementet är på väg till en större övning. Det kan möjligen vara den stora fälttjänstövningen 1923.
Kommentarer (0)

Marsch till större övning, vid Österbro
Marsch till större övning, vid Österbro
Det stora antalet åskådare tyder på att regementet är på väg till en större övning. Det kan möjligen vara den stora fälttjänstövningen 1923.
Kommentarer (0)

Matsalen med marscherande trupp.
Matsalen med marscherande trupp.
Oavsett klädsel så marscheras det.
Kommentarer (0)

Minnesstenen framför kanslihuset.
Minnesstenen framför kanslihuset.
Minnesstenen invigdes av Oscar II den 9 september 1904 i samband med en kungajakt i Söndrum. Initiativtagare till detta var Överste Ankarcrona som tjänstgjort som kungens adjutant och landshövding Axel Asker. I bakgrunden syns det påbörjade byggandet.
Kommentarer (0)

Minnesstenen framför kanslihuset.
Minnesstenen framför kanslihuset.
Kortet är skrivet av Carl Ankarcrona, dåvarande regementschef på I 16. Det är adresserat till Underlöjtnant Livijn, nybliven löjtnant vid regementet. Flera av regementskamraterna har även skrivit sina namn. Jag har lyckats tyda bl a Hylten-Cavallius (C 1. bat), Bergren (underlöjtnant), Stjernman (löjtnant) och Noreen (kapten och sedermera författare till "Anteckningar om Kungl. Hallands Regemente åren 1625 - 1910).
Kommentarer (0)

Minnesstenen framför kanslihuset.
Minnesstenen framför kanslihuset.
Bilden troligen tagen i september 1904. Flaggstängerna sattes antagligen upp inför kungens besök 9 september. En våning är murad på kanslihuset.
Postgånget 1906
Kommentarer (0)

Minnesstenen framför kanslihuset.
Minnesstenen framför kanslihuset.
Bilden troligen tagen 18 november 1904. Nu är två våningar uppmurade på kanslihuset.
Postgånget 1904
Kommentarer (0)

Musikåren håller konsert i Norre Katts Park
Musikåren håller konsert i Norre Katts Park
Musikåren gav sommartid konserter i musikpaviljongen i Norre Katts park. På söndagarna var det först kyrkparad till sena högmässan, därefter friluftskonsert i Norre Katt.
Postgånget 1938
Kommentarer (0)

Mässbyggnaden för Underofficerare och Manskap
Mässbyggnaden för Underofficerare och Manskap
Här är samma byggnad ur en lite annan vinkel.
Kommentarer (0)

Mässbyggnaden för Underofficerare och Manskap
Mässbyggnaden för Underofficerare och Manskap
Denna byggnad byggdes av virke från manskapsbarackerna och sjukhuset på Skedalahed. Den revs omkring 1960 för att lämna plats åt den mässbyggnad som står kvar än i dag.
Kommentarer (0)

Regementets Sjukhus
Regementets Sjukhus
Den tiildelade budgeten för att bygga kasernetablisemanget, 1 062 000 kronor, räckte inte till för att bygga sjukhuset samtidigt. Det stod klart 1910.
Kommentarer (0)

Soldathemmet på höjden
Soldathemmet på höjden
Soldathemmet invigdes i december 1931. Till höger syns minnesstenen som avtäcktes vid 300 års jubileet 31 augusti 1924
Kommentarer (0)

Soldathemmet på höjden
Soldathemmet på höjden
Kyrksalen på övre våningen
Kommentarer (0)

Soldathemmet på höjden
Soldathemmet på höjden
Storstugan på nedre våningen, den byggdes senare om till lektionssal.
Kommentarer (0)

Soldathemmet på Norra vägen
Soldathemmet på Norra vägen
Föreningen "Soldaternas vänner i Halmstad" bildades 1909. År 1911 inköptes en fastighet på Norra vägen 61. Här fanns läs- och skrivrum samt en hörsal för 75 personer.
Kommentarer (0)

Uppställning på kaserngården.
Uppställning på kaserngården.
Regementet är uppställt för övning. I bakgrunden syns matsalen. I bildens högra kant syns den hästdragna trossen. Soldaterna bar själva sin packning på ryggen. Bilden är tagen i början på 1920-talet.
Kommentarer (0)

Uppställning på kaserngården.
Uppställning på kaserngården.
Regementet är troligen på väg ut på en större övning. Det är möjligt att det rör sig om arméns fälttjänstövning 1923 som ägde rum i Halland och runt Kristianstad.
Kommentarer (0)
[0 - 0] [0 - 0][0 - 0]

Vykort / Hallands Regemente / Halmstad / 0 - 0