Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 117 - 122

Harald Olsen - Stockholm
117 - 122


117   Stockholm. Karlaplan.
117   Stockholm. Karlaplan.
Logotype 2
Postgånget 1930
Kommentarer (0)

118   Stockholm. Karlaplan.
118   Stockholm. Karlaplan.
Logotype 2.
Postgånget 1931
Kommentarer (0)

119   Stockholm. Karlavägen
119   Stockholm. Karlavägen
Logotype 2. Siffrorna i logotypen är bakvända
Kommentarer (0)

119   Stockholm. Norr Mälarstrand.
119   Stockholm. Norr Mälarstrand.
Logotype 2.
Postgånget
Kommentarer (0)

119   Stockholm. Stadshuset.
119   Stockholm. Stadshuset.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Kommentarer (0)

120   Stockholm. Stadshuset.
120   Stockholm. Stadshuset.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Postgånget 1923
Kommentarer (0)

120   Stockholm. Stadshuset.
120   Stockholm. Stadshuset.
Logotype 2.
Postgånget
Kommentarer (0)

120   Stockholm. Stadshuset.
120   Stockholm. Stadshuset.
Logotype 1.
Kommentarer (0)

121   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
121   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Postgånget 1923
Kommentarer (0)

121   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
121   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
Logotype 2.
Postgånget 1924
Kommentarer (0)

121   Stockholm. Pelargången i Stadshusträdgården.
121   Stockholm. Pelargången i Stadshusträdgården.
Logotype 2.
Postgånget 1946
Kommentarer (0)

122   Stockholm. Branting-monumentet av Carl Eldh.
122   Stockholm. Branting-monumentet av Carl Eldh.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

122   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
122   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

122   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
122   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Postgånget 1923
Kommentarer (0)

122   Stockholm. Kungsgatan.
122   Stockholm. Kungsgatan.
Logotype 2.
Postgånget 1928
Kommentarer (0)
[1 - 12] [12 - 16] [16 - 20] [20 - 25] [25 - 30] [31 - 35] [36 - 40] [40 - 45]
[47 - 50] [51 - 55] [55 - 62] [62 - 67] [67 - 72] [72 - 78] [78 - 89] [89 - 95]
[95 - 102] [102 - 109] [110 - 117] [117 - 122][122 - 127] [128 - 134] [135 - 144] [145 - 151]
[152 - 161] [162 - 171] [172 - 181] [182 - 188] [188 - 193] [194 - 201] [201 - 207] [208 - 220]
[220 - 232] [233 - 241] [241 - 245] [246 - 258] [258 - 268] [269 - 277] [277 - 283] [284 - 290]
[290 - 296] [296 - 303] [303 - 308] [309 - 317] [318 - 323] [324 - 335] [336 - 346] [347 - 357]
[358 - 366] [367 - 379] [379 - 391] [392 - 410] [411 - 425] [426 - 443] [444 - 464]

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 117 - 122