Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 109 - 116

Harald Olsen - Stockholm
109 - 116


109   Stockholm. Polishuset.
109   Stockholm. Polishuset.
Logotype 1.
Kommentarer (0)

109   Stockholm. Polishuset.
109   Stockholm. Polishuset.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

109   Stockholm. Polishuset.
109   Stockholm. Polishuset.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Postgånget 1924
Kommentarer (0)

110   Stockholm. Högalidskyrkan.
110   Stockholm. Högalidskyrkan.
Logotype 1.
Postgånget 1930
Kommentarer (0)

110   Stockholm. Högalidskyrkan.
110   Stockholm. Högalidskyrkan.
Logotype 2. Logotype till vänster.
Postgånget 1934
Kommentarer (0)

110   Stockholm. Högalidskyrkan.
110   Stockholm. Högalidskyrkan.
Logotype 2. Logotype till höger.
Kommentarer (0)

110   Stockholm. Högalidskyrkan.
110   Stockholm. Högalidskyrkan.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Kommentarer (0)

111   Stockholm. Högalidskyrkan.
111   Stockholm. Högalidskyrkan.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Postgånget 1923
Kommentarer (0)

111   Stockholm. Rådhuset.
111   Stockholm. Rådhuset.
Logotype 2.
Postgånget 1930
Kommentarer (0)

113   Stockholm. Stadshuset.
113   Stockholm. Stadshuset.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

114   Stockholm. Sturegatan.
114   Stockholm. Sturegatan.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

115   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet
115   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet
logotype 1. Med logotype på baksidan.
Kommentarer (0)

115   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
115   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
Logotype 2.
Postgånget 1925
Kommentarer (0)

115   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
115   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Postgånget 1923
Kommentarer (0)

116   Stockholm. Karlaplan
116   Stockholm. Karlaplan
Logotype 2 Spegelvänd 6 i 116
Postgånget 1927
Kommentarer (0)
[1 - 11] [12 - 16] [16 - 20] [20 - 25] [25 - 30] [30 - 35] [35 - 40] [40 - 45]
[45 - 50] [50 - 55] [55 - 59] [60 - 66] [67 - 71] [71 - 76] [77 - 86] [87 - 93]
[94 - 101] [101 - 109] [109 - 116][116 - 122] [122 - 125] [126 - 132] [133 - 143] [143 - 149]
[149 - 160] [161 - 169] [170 - 178] [179 - 186] [187 - 192] [193 - 200] [200 - 206] [206 - 216]
[217 - 226] [227 - 239] [239 - 243] [243 - 255] [255 - 265] [266 - 275] [276 - 282] [282 - 288]
[288 - 294] [295 - 302] [302 - 307] [307 - 313] [314 - 322] [322 - 333] [333 - 344] [346 - 352]
[353 - 365] [365 - 377] [377 - 387] [388 - 407] [408 - 421] [422 - 438] [440 - 461] [463 - 464]

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 109 - 116