Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 1 - 11

Harald Olsen - Stockholm
1 - 11


1   Saltsjöbaden. Utsikt mot Restaurantholmen.
1   Saltsjöbaden. Utsikt mot Restaurantholmen.
Logotype 2.
Postgånget 1925
Kommentarer (0)

3   Saltsjöbaden. Kyrkan.
3   Saltsjöbaden. Kyrkan.
Logotype 2. Spegelvänd 3:a
Postgånget 1925
Kommentarer (0)

3   Saltsjöbaden. Kyrkan.
3   Saltsjöbaden. Kyrkan.
Logotype 2. Rättvänd 3:a.
Kommentarer (0)

5   Saltsjöbaden. Grand Hôtel.
5   Saltsjöbaden. Grand Hôtel.
Logotype 2.
Postgånget
Kommentarer (0)

5   Stockholm. Stureplan
5   Stockholm. Stureplan
Logotype 1, ingen logotype på baksidan
Kommentarer (0)

6   Saltsjöbaden. Utsikt mot Restaurantholmen.
6   Saltsjöbaden. Utsikt mot Restaurantholmen.
Logotype 2.
Postgånget 1925
Kommentarer (0)

6   Stockholm. Stadshuset sett från Mälaren.
6   Stockholm. Stadshuset sett från Mälaren.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Postgånget 1923
Kommentarer (0)

7   Saltsjöbaden. Badhotellet.
7   Saltsjöbaden. Badhotellet.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

8   Saltsjöbaden. Grand Hôtel.
8   Saltsjöbaden. Grand Hôtel.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

9   Vy från Saltsjöbaden.
9   Vy från Saltsjöbaden.
Logotype 2.
Postgånget
Kommentarer (0)

10   Kgl. Slottet.
10   Kgl. Slottet.
Logotype 2.
Postgånget 1933
Kommentarer (0)

10   Kungl. Slottet.
10   Kungl. Slottet.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Kommentarer (0)

10   Kungl. Slottet.
10   Kungl. Slottet.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

11   Stockholm, Stadsbiblioteket.
11   Stockholm, Stadsbiblioteket.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

11   Stockholm. Spegeldammen vid Stadsbiblioteket.
11   Stockholm. Spegeldammen vid Stadsbiblioteket.
Logotype 2.
Kommentarer (0)
[1 - 11][12 - 16] [16 - 20] [20 - 25] [25 - 30] [30 - 35] [35 - 40] [40 - 45]
[45 - 50] [50 - 55] [55 - 59] [60 - 66] [67 - 71] [71 - 76] [77 - 86] [87 - 93]
[94 - 101] [101 - 109] [109 - 116] [116 - 122] [122 - 125] [126 - 132] [133 - 143] [143 - 149]
[149 - 160] [161 - 169] [170 - 178] [179 - 186] [187 - 192] [193 - 200] [200 - 206] [206 - 216]
[217 - 226] [227 - 239] [239 - 243] [243 - 255] [255 - 265] [266 - 275] [276 - 282] [282 - 288]
[288 - 294] [295 - 302] [302 - 307] [307 - 313] [314 - 322] [322 - 333] [333 - 344] [346 - 352]
[353 - 365] [365 - 377] [377 - 387] [388 - 407] [408 - 421] [422 - 438] [440 - 461] [463 - 464]

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 1 - 11