Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 45 - 50

Harald Olsen - Stockholm
45 - 50


45   Stockholm. Kungl. Slottet sedd från Vasabron..
45   Stockholm. Kungl. Slottet sedd från Vasabron..
Logotype 2.
Postgånget
Kommentarer (0)

45   Stockholm. Kungl. Slottet.
45   Stockholm. Kungl. Slottet.
Logotype 2.
Postgånget 1945
Kommentarer (0)

47   Stockholm. Utsikt från Stadshustornet.
47   Stockholm. Utsikt från Stadshustornet.
Logotype 2.
Postgånget 1933
Kommentarer (0)

48   Stockholm. Riddarhuset.
48   Stockholm. Riddarhuset.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

48   Stockholm. Riddarhuset.
48   Stockholm. Riddarhuset.
Logotype 2.
Postgånget 1950
Kommentarer (0)

49   Från Skurusundet. Skurubron.
49   Från Skurusundet. Skurubron.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Postgånget 1923
Kommentarer (0)

49   Från Skurusundet. Skurubron.
49   Från Skurusundet. Skurubron.
Logotype 1.
Postgånget 1924
Kommentarer (0)

49   Från Skurusundet. Skurubron.
49   Från Skurusundet. Skurubron.
Logotype 2. Nummer i logotypen förskjutet till vänster.
Kommentarer (0)

49   Från Skurusundet. Skurubron.
49   Från Skurusundet. Skurubron.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

49   Från Skurusundet. Skurubron.
49   Från Skurusundet. Skurubron.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan. Nummer till vänster i logotypen.
Kommentarer (0)

49   Stockholm. Vy från Skurusundet. Skurubron.
49   Stockholm. Vy från Skurusundet. Skurubron.
Logotype 2.
Postgånget 1928
Kommentarer (0)

50   Från Skurusundet. Skurubron.
50   Från Skurusundet. Skurubron.
Logotype 2.
Postgånget 1926
Kommentarer (0)

50   Från Skurusundet. Skurubron.
50   Från Skurusundet. Skurubron.
Logotype 2. Logotypen över texten.
Postgånget 1926
Kommentarer (0)

50   Stockholm. Molins fontän i Kungsträdgården.
50   Stockholm. Molins fontän i Kungsträdgården.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

50   Stockholm. Molins fontän i Kungsträdgården.
50   Stockholm. Molins fontän i Kungsträdgården.
Logotype 2.
Postgånget 1930
Kommentarer (0)
[1 - 11] [12 - 16] [16 - 20] [20 - 25] [25 - 30] [30 - 35] [35 - 40] [40 - 45]
[45 - 50][50 - 55] [55 - 59] [60 - 66] [67 - 71] [71 - 76] [77 - 86] [87 - 93]
[94 - 101] [101 - 109] [109 - 116] [116 - 122] [122 - 125] [126 - 132] [133 - 143] [143 - 149]
[149 - 160] [161 - 169] [170 - 178] [179 - 186] [187 - 192] [193 - 200] [200 - 206] [206 - 216]
[217 - 226] [227 - 239] [239 - 243] [243 - 255] [255 - 265] [266 - 275] [276 - 282] [282 - 288]
[288 - 294] [295 - 302] [302 - 307] [307 - 313] [314 - 322] [322 - 333] [333 - 344] [346 - 352]
[353 - 365] [365 - 377] [377 - 387] [388 - 407] [408 - 421] [422 - 438] [440 - 461] [463 - 464]

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 45 - 50