Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 55 - 59

Harald Olsen - Stockholm
55 - 59


55   Stockholm. Gustaf III paviljong i Haga.
55   Stockholm. Gustaf III paviljong i Haga.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Kommentarer (0)

55   Stockholm. Gustaf III paviljong i Haga.
55   Stockholm. Gustaf III paviljong i Haga.
Logotype 1.
Postgånget 1924
Kommentarer (0)

55   Stockholm. Gustaf III:s paviljong i Haga.
55   Stockholm. Gustaf III:s paviljong i Haga.
Logotype 2. logotype till vänster.
Postgånget
Kommentarer (0)

55   Stockholm. Gustaf III:s paviljong i Haga.
55   Stockholm. Gustaf III:s paviljong i Haga.
Logotype 2. Logotype till höger.
Kommentarer (0)

56   Stockholm. Karlbergs slott.
56   Stockholm. Karlbergs slott.
Logotype 2. Liten stil på texten.
Postgånget
Kommentarer (0)

56   Stockholm. Karlbergs slott.
56   Stockholm. Karlbergs slott.
Logotype 2. Stor stil på texten.
Postgånget 1937
Kommentarer (0)

57   Stockholm. Ulriksdals slott.
57   Stockholm. Ulriksdals slott.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

57   Stockholm. Ulriksdals slott.
57   Stockholm. Ulriksdals slott.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

58   Stockholm. Karlbergs slott.
58   Stockholm. Karlbergs slott.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

58   Stockholm. Vy från Djurgården med Rosendals slott.
58   Stockholm. Vy från Djurgården med Rosendals slott.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

58   Stockholm. Vy från Djurgården med Rosendals slott.
58   Stockholm. Vy från Djurgården med Rosendals slott.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Postgånget 1923
Kommentarer (0)

59   Stockholm. Solnedgång i Mälaren.
59   Stockholm. Solnedgång i Mälaren.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

59   Stockholm. Solnedgång i Mälaren.
59   Stockholm. Solnedgång i Mälaren.
Logotype 1.
Kommentarer (0)

59   Stockholm. Solnedgång i Mälaren.
59   Stockholm. Solnedgång i Mälaren.
Logotype 2.
Postgånget 1930
Kommentarer (0)

59   Stockholm. Solnedgång i Mälaren.
59   Stockholm. Solnedgång i Mälaren.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Kommentarer (0)
[1 - 11] [12 - 16] [16 - 20] [20 - 25] [25 - 30] [30 - 35] [35 - 40] [40 - 45]
[45 - 50] [50 - 55] [55 - 59][60 - 66] [67 - 71] [71 - 76] [77 - 86] [87 - 93]
[94 - 101] [101 - 109] [109 - 116] [116 - 122] [122 - 125] [126 - 132] [133 - 143] [143 - 149]
[149 - 160] [161 - 169] [170 - 178] [179 - 186] [187 - 192] [193 - 200] [200 - 206] [206 - 216]
[217 - 226] [227 - 239] [239 - 243] [243 - 255] [255 - 265] [266 - 275] [276 - 282] [282 - 288]
[288 - 294] [295 - 302] [302 - 307] [307 - 313] [314 - 322] [322 - 333] [333 - 344] [346 - 352]
[353 - 365] [365 - 377] [377 - 387] [388 - 407] [408 - 421] [422 - 438] [440 - 461] [463 - 464]

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 55 - 59