Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 60 - 66

Harald Olsen - Stockholm
60 - 66


60   Grand Hotell. Saltsjöbaden.
60   Grand Hotell. Saltsjöbaden.
Logotype 2.
Postgånget
Kommentarer (0)

61   Saltsjöbaden. Grand Hotél.
61   Saltsjöbaden. Grand Hotél.
Logotype 2.
Postgånget 1929
Kommentarer (0)

62   Saltsjöbaden. Grand Hotél.
62   Saltsjöbaden. Grand Hotél.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

62   Stockholm. Stadshuset sett från Mälaren.
62   Stockholm. Stadshuset sett från Mälaren.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Postgånget 1923
Kommentarer (0)

63   Saltsjöbadens Simstadion.
63   Saltsjöbadens Simstadion.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

64   Stockholm. Stefanskyrkan i Vanadislunden.
64   Stockholm. Stefanskyrkan i Vanadislunden.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Postgånget 1923
Kommentarer (0)

64   Stockholm. Stefanskyrkan.
64   Stockholm. Stefanskyrkan.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

64   Stockholm. Stefanskyrkan.
64   Stockholm. Stefanskyrkan.
Logotype 2. Nummer saknas i logotypen.
Kommentarer (0)

64   Äppelviken. Alviksvägen
64   Äppelviken. Alviksvägen
logotype 2.
Kommentarer (0)

65   Stockholm. Rådhuset.
65   Stockholm. Rådhuset.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Kommentarer (0)

65   Stockholm. Rådhuset.
65   Stockholm. Rådhuset.
Logotype 2.
Postgånget 1931
Kommentarer (0)

65   Stockholm. Rådhuset.
65   Stockholm. Rådhuset.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

65   Stockholm. Rådhuset.
65   Stockholm. Rådhuset.
Logotype 2. Texten är mindre än motsvarande kort med samma nummer.
Postgånget 1926
Kommentarer (0)

66   Stockholm. Engelbrektskyrkan.
66   Stockholm. Engelbrektskyrkan.
Logotype 1.
Postgånget 1924
Kommentarer (0)

66   Stockholm. Engelbrektskyrkan.
66   Stockholm. Engelbrektskyrkan.
Logotype 2.
Postgånget
Kommentarer (0)
[1 - 11] [12 - 16] [16 - 20] [20 - 25] [25 - 30] [30 - 35] [35 - 40] [40 - 45]
[45 - 50] [50 - 55] [55 - 59] [60 - 66][67 - 71] [71 - 76] [77 - 86] [87 - 93]
[94 - 101] [101 - 109] [109 - 116] [116 - 122] [122 - 125] [126 - 132] [133 - 143] [143 - 149]
[149 - 160] [161 - 169] [170 - 178] [179 - 186] [187 - 192] [193 - 200] [200 - 206] [206 - 216]
[217 - 226] [227 - 239] [239 - 243] [243 - 255] [255 - 265] [266 - 275] [276 - 282] [282 - 288]
[288 - 294] [295 - 302] [302 - 307] [307 - 313] [314 - 322] [322 - 333] [333 - 344] [346 - 352]
[353 - 365] [365 - 377] [377 - 387] [388 - 407] [408 - 421] [422 - 438] [440 - 461] [463 - 464]

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 60 - 66