Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 67 - 71

Harald Olsen - Stockholm
67 - 71


67   Stockholm. Klaraviken.
67   Stockholm. Klaraviken.
Logotype 2.
Postgånget 1940
Kommentarer (0)

67   Stockholm. Vy från Karlbergskanalen.
67   Stockholm. Vy från Karlbergskanalen.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

67   Stockholm. Vy från Karlbergskanalen.
67   Stockholm. Vy från Karlbergskanalen.
Logotype 2. Mindre storlek på texten.
Kommentarer (0)

67   Stockholm. Vy från Karlbergskanalen.
67   Stockholm. Vy från Karlbergskanalen.
Logotype 1. Ingen logotype på baksidan.
Postgånget 1923
Kommentarer (0)

68   Stockholm. "Snöklockan" å Adolf Fredriks torg.
68   Stockholm. "Snöklockan" å Adolf Fredriks torg.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan. Variant med apostrofer.
Kommentarer (0)

68   Stockholm. Snöklockan å Adolf Fredriks torg.
68   Stockholm. Snöklockan å Adolf Fredriks torg.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

69   Stockholm. Karl XII staty.
69   Stockholm. Karl XII staty.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

69   Stockholm. Karl XII staty.
69   Stockholm. Karl XII staty.
Logotype 1. Logotype saknas på adressidan.
Kommentarer (0)

69   Stockholm. Karl XII staty.
69   Stockholm. Karl XII staty.
Logotype 1. Större storlek på texten.
Postgånget 1927
Kommentarer (0)

69   Stockholm. Karl XIIs staty.
69   Stockholm. Karl XIIs staty.
Logotype 2.
Postgånget 1927
Kommentarer (0)

70   Stockholm. Katarinahissen.
70   Stockholm. Katarinahissen.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

70   Stockholm. Stadshusträdgården.
70   Stockholm. Stadshusträdgården.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

70   Stockholm. Utsikt från "Fåfängan".
70   Stockholm. Utsikt från "Fåfängan".
Logotype 2.
Kommentarer (0)

71   Stockholm. Katarinahissen.
71   Stockholm. Katarinahissen.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

71   Stockholm. Vy från Norrström.
71   Stockholm. Vy från Norrström.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Postgånget 1923
Kommentarer (0)
[1 - 11] [12 - 16] [16 - 20] [20 - 25] [25 - 30] [30 - 35] [35 - 40] [40 - 45]
[45 - 50] [50 - 55] [55 - 59] [60 - 66] [67 - 71][71 - 76] [77 - 86] [87 - 93]
[94 - 101] [101 - 109] [109 - 116] [116 - 122] [122 - 125] [126 - 132] [133 - 143] [143 - 149]
[149 - 160] [161 - 169] [170 - 178] [179 - 186] [187 - 192] [193 - 200] [200 - 206] [206 - 216]
[217 - 226] [227 - 239] [239 - 243] [243 - 255] [255 - 265] [266 - 275] [276 - 282] [282 - 288]
[288 - 294] [295 - 302] [302 - 307] [307 - 313] [314 - 322] [322 - 333] [333 - 344] [346 - 352]
[353 - 365] [365 - 377] [377 - 387] [388 - 407] [408 - 421] [422 - 438] [440 - 461] [463 - 464]

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 67 - 71