Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 71 - 76

Harald Olsen - Stockholm
71 - 76


71   Stockholm. Vy från Norrström.
71   Stockholm. Vy från Norrström.
Logotype 2. Stor stil på texten.
Postgånget
Kommentarer (0)

71   Stockholm. Vy från Norrström.
71   Stockholm. Vy från Norrström.
Logotype 2. Liten stil på texten.
Postgånget 1924
Kommentarer (0)

72   Stockholm. Vy från Tekniska Högskolans gård.
72   Stockholm. Vy från Tekniska Högskolans gård.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan..
Kommentarer (0)

72   Stockholm. Vy från Tekniska Högskolans gård.
72   Stockholm. Vy från Tekniska Högskolans gård.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

73   Stockholm. Klaraviken.
73   Stockholm. Klaraviken.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

73   Stockholm. Vy från Munkbrotorget.
73   Stockholm. Vy från Munkbrotorget.
Logotype 1. Ingen logotype på baksidan.
Postgånget 1924
Kommentarer (0)

74   Grand Hotel Saltsjöbaden.
74   Grand Hotel Saltsjöbaden.
Logotype 2.
Postgånget
Kommentarer (0)

74   Stockholm. Utsikt över Djurgårdsbrunnsviken.
74   Stockholm. Utsikt över Djurgårdsbrunnsviken.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Kommentarer (0)

75   Stockholm. Motiv från Mälaren..
75   Stockholm. Motiv från Mälaren..
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Postgånget 1923
Kommentarer (0)

75   Stockholm. Motiv från Mälaren..
75   Stockholm. Motiv från Mälaren..
Logotype 2.
Postgånget 1929
Kommentarer (0)

75   Stockholm. Utsikt från Stadshusträdgården.
75   Stockholm. Utsikt från Stadshusträdgården.
Logotype 2.
Postgånget 1944
Kommentarer (0)

75   Stockholm. Utsikt över Riddarfjärden.
75   Stockholm. Utsikt över Riddarfjärden.
Logotype 2
Postgånget 1941
Kommentarer (0)

76   Saltsjöbaden. Skridskoåkaren.
76   Saltsjöbaden. Skridskoåkaren.
Logotype 2. Nummer i logotypen förskjutet till vänster.
Kommentarer (0)

76   Saltsjöbaden. Skridskoåkaren.
76   Saltsjöbaden. Skridskoåkaren.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

76   Stockholm. Vy från Saltsjöbaden.
76   Stockholm. Vy från Saltsjöbaden.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Postgånget 1923
Kommentarer (0)
[1 - 11] [12 - 16] [16 - 20] [20 - 25] [25 - 30] [30 - 35] [35 - 40] [40 - 45]
[45 - 50] [50 - 55] [55 - 59] [60 - 66] [67 - 71] [71 - 76][77 - 86] [87 - 93]
[94 - 101] [101 - 109] [109 - 116] [116 - 122] [122 - 125] [126 - 132] [133 - 143] [143 - 149]
[149 - 160] [161 - 169] [170 - 178] [179 - 186] [187 - 192] [193 - 200] [200 - 206] [206 - 216]
[217 - 226] [227 - 239] [239 - 243] [243 - 255] [255 - 265] [266 - 275] [276 - 282] [282 - 288]
[288 - 294] [295 - 302] [302 - 307] [307 - 313] [314 - 322] [322 - 333] [333 - 344] [346 - 352]
[353 - 365] [365 - 377] [377 - 387] [388 - 407] [408 - 421] [422 - 438] [440 - 461] [463 - 464]

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 71 - 76