Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 72 - 78

Harald Olsen - Stockholm
72 - 78


72   Stockholm. Vy från Tekniska Högskolans gård.
72   Stockholm. Vy från Tekniska Högskolans gård.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

73   Stockholm. Klaraviken.
73   Stockholm. Klaraviken.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

73   Stockholm. Vy från Munkbrotorget.
73   Stockholm. Vy från Munkbrotorget.
Logotype 1. Ingen logotype på baksidan.
Postgånget 1924
Kommentarer (0)

74   Grand Hotel Saltsjöbaden.
74   Grand Hotel Saltsjöbaden.
Logotype 2.
Postgånget
Kommentarer (0)

74   Stockholm. Utsikt över Djurgårdsbrunnsviken.
74   Stockholm. Utsikt över Djurgårdsbrunnsviken.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Kommentarer (0)

75   Stockholm. Motiv från Mälaren..
75   Stockholm. Motiv från Mälaren..
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Postgånget 1923
Kommentarer (0)

75   Stockholm. Motiv från Mälaren..
75   Stockholm. Motiv från Mälaren..
Logotype 2.
Postgånget 1929
Kommentarer (0)

75   Stockholm. Utsikt från Stadshusträdgården.
75   Stockholm. Utsikt från Stadshusträdgården.
Logotype 2.
Postgånget 1944
Kommentarer (0)

75   Stockholm. Utsikt över Riddarfjärden.
75   Stockholm. Utsikt över Riddarfjärden.
Logotype 2
Postgånget 1941
Kommentarer (0)

76   Saltsjöbaden. Skridskoåkaren.
76   Saltsjöbaden. Skridskoåkaren.
Logotype 2. Nummer i logotypen förskjutet till vänster.
Kommentarer (0)

76   Saltsjöbaden. Skridskoåkaren.
76   Saltsjöbaden. Skridskoåkaren.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

76   Stockholm. Vy från Saltsjöbaden.
76   Stockholm. Vy från Saltsjöbaden.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Postgånget 1923
Kommentarer (0)

77   Stockholm. Vy från Skärgården, Dalarö.
77   Stockholm. Vy från Skärgården, Dalarö.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Kommentarer (0)

78   Stockholm. Motiv från Skärgården
78   Stockholm. Motiv från Skärgården
Logotype 1.
Postgånget 1925
Kommentarer (0)

78   Stockholm. Motiv från Skärgården.
78   Stockholm. Motiv från Skärgården.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Kommentarer (0)
[1 - 12] [12 - 16] [16 - 20] [20 - 25] [25 - 30] [31 - 35] [36 - 40] [40 - 45]
[47 - 50] [51 - 55] [55 - 62] [62 - 67] [67 - 72] [72 - 78][78 - 89] [89 - 95]
[95 - 102] [102 - 109] [110 - 117] [117 - 122] [122 - 127] [128 - 134] [135 - 144] [145 - 151]
[152 - 161] [162 - 171] [172 - 181] [182 - 188] [188 - 193] [194 - 201] [201 - 207] [208 - 220]
[220 - 232] [233 - 241] [241 - 245] [246 - 258] [258 - 268] [269 - 277] [277 - 283] [284 - 290]
[290 - 296] [296 - 303] [303 - 308] [309 - 317] [318 - 323] [324 - 335] [336 - 346] [347 - 357]
[358 - 366] [367 - 379] [379 - 391] [392 - 410] [411 - 425] [426 - 443] [444 - 464]

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 72 - 78