Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 94 - 101

Harald Olsen - Stockholm
94 - 101


94   Stockholm. Stadion.
94   Stockholm. Stadion.
Logotype 2.
Postgånget 1940
Kommentarer (0)

95   Stockholm. Norr Mälarstrand.
95   Stockholm. Norr Mälarstrand.
Logotype 2.
Postgånget 1932
Kommentarer (0)

95   Stockholm. Norrbro med Vaktparaden.
95   Stockholm. Norrbro med Vaktparaden.
Logotype 1.
Postgånget 1926
Kommentarer (0)

95   Stockholm. Norrbro med Vaktparaden.
95   Stockholm. Norrbro med Vaktparaden.
Logotype 2.
Postgånget 1933
Kommentarer (0)

95   Stockholm. Norrbro med Vaktparaden.
95   Stockholm. Norrbro med Vaktparaden.
Logotype 2.
Postgånget 1942
Kommentarer (0)

95   Stockholm. Norrbro med Vaktparaden.
95   Stockholm. Norrbro med Vaktparaden.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Kommentarer (0)

96   Stockholm. Karl XII:s torg.
96   Stockholm. Karl XII:s torg.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

97   Stockholm. Karl XIV Johans staty.
97   Stockholm. Karl XIV Johans staty.
Logotype 2.
Postgånget 1939
Kommentarer (0)

98   Stockholm. Kungl. Operan.
98   Stockholm. Kungl. Operan.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

99   Stockholm. Kungl Operan och Karl XII staty
99   Stockholm. Kungl Operan och Karl XII staty
logotype 2. Inget genitiv s på XII
Postgånget 1927
Kommentarer (0)

99   Stockholm. Kungl. Operan och Karl XII:s staty.
99   Stockholm. Kungl. Operan och Karl XII:s staty.
Logotype 2. Logotype till vänster.
Postgånget
Kommentarer (0)

99   Stockholm. Kungl. Operan och Karl XII:s staty.
99   Stockholm. Kungl. Operan och Karl XII:s staty.
Logotype 2. Logotype till höger.
Kommentarer (0)

99   Stockholm. Kungl. Operan och Karl XII:s staty.
99   Stockholm. Kungl. Operan och Karl XII:s staty.
Logotype 1. Kortet är tyvärr kantklippt.
Postgånget 1929
Kommentarer (0)

100   Stockholm. Karlavägen.
100   Stockholm. Karlavägen.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

101   Stockholm. Kungl. Operan.
101   Stockholm. Kungl. Operan.
Logotype 2.
Postgånget 1929
Kommentarer (0)
[1 - 11] [12 - 16] [16 - 20] [20 - 25] [25 - 30] [30 - 35] [35 - 40] [40 - 45]
[45 - 50] [50 - 55] [55 - 59] [60 - 66] [67 - 71] [71 - 76] [77 - 86] [87 - 93]
[94 - 101][101 - 109] [109 - 116] [116 - 122] [122 - 125] [126 - 132] [133 - 143] [143 - 149]
[149 - 160] [161 - 169] [170 - 178] [179 - 186] [187 - 192] [193 - 200] [200 - 206] [206 - 216]
[217 - 226] [227 - 239] [239 - 243] [243 - 255] [255 - 265] [266 - 275] [276 - 282] [282 - 288]
[288 - 294] [295 - 302] [302 - 307] [307 - 313] [314 - 322] [322 - 333] [333 - 344] [346 - 352]
[353 - 365] [365 - 377] [377 - 387] [388 - 407] [408 - 421] [422 - 438] [440 - 461] [463 - 464]

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 94 - 101