Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 95 - 102

Harald Olsen - Stockholm
95 - 102


95   Stockholm. Norrbro med Vaktparaden.
95   Stockholm. Norrbro med Vaktparaden.
Logotype 2.
Postgånget 1933
Kommentarer (0)

95   Stockholm. Norrbro med Vaktparaden.
95   Stockholm. Norrbro med Vaktparaden.
Logotype 2.
Postgånget 1942
Kommentarer (0)

95   Stockholm. Norrbro med Vaktparaden.
95   Stockholm. Norrbro med Vaktparaden.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Kommentarer (0)

96   Stockholm. Karl XII:s torg.
96   Stockholm. Karl XII:s torg.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

97   Stockholm. Karl XIV Johans staty.
97   Stockholm. Karl XIV Johans staty.
Logotype 2.
Postgånget 1939
Kommentarer (0)

98   Stockholm. Kungl. Operan.
98   Stockholm. Kungl. Operan.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

99   Stockholm. Kungl Operan och Karl XII staty
99   Stockholm. Kungl Operan och Karl XII staty
logotype 2. Inget genitiv s på XII
Postgånget 1927
Kommentarer (0)

99   Stockholm. Kungl. Operan och Karl XII:s staty.
99   Stockholm. Kungl. Operan och Karl XII:s staty.
Logotype 2. Logotype till vänster.
Postgånget
Kommentarer (0)

99   Stockholm. Kungl. Operan och Karl XII:s staty.
99   Stockholm. Kungl. Operan och Karl XII:s staty.
Logotype 2. Logotype till höger.
Kommentarer (0)

99   Stockholm. Kungl. Operan och Karl XII:s staty.
99   Stockholm. Kungl. Operan och Karl XII:s staty.
Logotype 1. Kortet är tyvärr kantklippt.
Postgånget 1929
Kommentarer (0)

100   Stockholm. Karlavägen.
100   Stockholm. Karlavägen.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

101   Stockholm. Kungl. Operan.
101   Stockholm. Kungl. Operan.
Logotype 2.
Postgånget 1929
Kommentarer (0)

101   Stockholm. Tekniska Högskolan.
101   Stockholm. Tekniska Högskolan.
Logotype 1. Ingen logotype på baksidan.
Kommentarer (0)

102   Stockholm. Gustaf III staty.
102   Stockholm. Gustaf III staty.
Logotype 1.
Kommentarer (0)

102   Stockholm. Gustaf III staty.
102   Stockholm. Gustaf III staty.
Logotype 2.
Kommentarer (0)
[1 - 12] [12 - 16] [16 - 20] [20 - 25] [25 - 30] [31 - 35] [36 - 40] [40 - 45]
[47 - 50] [51 - 55] [55 - 62] [62 - 67] [67 - 72] [72 - 78] [78 - 89] [89 - 95]
[95 - 102][102 - 109] [110 - 117] [117 - 122] [122 - 127] [128 - 134] [135 - 144] [145 - 151]
[152 - 161] [162 - 171] [172 - 181] [182 - 188] [188 - 193] [194 - 201] [201 - 207] [208 - 220]
[220 - 232] [233 - 241] [241 - 245] [246 - 258] [258 - 268] [269 - 277] [277 - 283] [284 - 290]
[290 - 296] [296 - 303] [303 - 308] [309 - 317] [318 - 323] [324 - 335] [336 - 346] [347 - 357]
[358 - 366] [367 - 379] [379 - 391] [392 - 410] [411 - 425] [426 - 443] [444 - 464]

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 95 - 102