Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 116 - 122

Harald Olsen - Stockholm
116 - 122


116   Stockholm. Karlaplan.
116   Stockholm. Karlaplan.
Logotype 2.
Postgånget 1945
Kommentarer (0)

116   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
116   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Kommentarer (0)

117   Stockholm. Karlaplan.
117   Stockholm. Karlaplan.
Logotype 2.
Postgånget 1934
Kommentarer (0)

117   Stockholm. Karlaplan.
117   Stockholm. Karlaplan.
Logotype 2
Postgånget 1930
Kommentarer (0)

118   Stockholm. Karlaplan.
118   Stockholm. Karlaplan.
Logotype 2.
Postgånget 1931
Kommentarer (0)

119   Stockholm. Karlavägen
119   Stockholm. Karlavägen
Logotype 2. Siffrorna i logotypen är bakvända
Kommentarer (0)

119   Stockholm. Norr Mälarstrand.
119   Stockholm. Norr Mälarstrand.
Logotype 2.
Postgånget
Kommentarer (0)

119   Stockholm. Stadshuset.
119   Stockholm. Stadshuset.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Kommentarer (0)

120   Stockholm. Stadshuset.
120   Stockholm. Stadshuset.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Postgånget 1923
Kommentarer (0)

120   Stockholm. Stadshuset.
120   Stockholm. Stadshuset.
Logotype 2.
Postgånget
Kommentarer (0)

120   Stockholm. Stadshuset.
120   Stockholm. Stadshuset.
Logotype 1.
Kommentarer (0)

121   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
121   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Postgånget 1923
Kommentarer (0)

121   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
121   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
Logotype 2.
Postgånget 1924
Kommentarer (0)

121   Stockholm. Pelargången i Stadshusträdgården.
121   Stockholm. Pelargången i Stadshusträdgården.
Logotype 2.
Postgånget 1946
Kommentarer (0)

122   Stockholm. Branting-monumentet av Carl Eldh.
122   Stockholm. Branting-monumentet av Carl Eldh.
Logotype 2.
Kommentarer (0)
[1 - 11] [12 - 16] [16 - 20] [20 - 25] [25 - 30] [30 - 35] [35 - 40] [40 - 45]
[45 - 50] [50 - 55] [55 - 59] [60 - 66] [67 - 71] [71 - 76] [77 - 86] [87 - 93]
[94 - 101] [101 - 109] [109 - 116] [116 - 122][122 - 125] [126 - 132] [133 - 143] [143 - 149]
[149 - 160] [161 - 169] [170 - 178] [179 - 186] [187 - 192] [193 - 200] [200 - 206] [206 - 216]
[217 - 226] [227 - 239] [239 - 243] [243 - 255] [255 - 265] [266 - 275] [276 - 282] [282 - 288]
[288 - 294] [295 - 302] [302 - 307] [307 - 313] [314 - 322] [322 - 333] [333 - 344] [346 - 352]
[353 - 365] [365 - 377] [377 - 387] [388 - 407] [408 - 421] [422 - 438] [440 - 461] [463 - 464]

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 116 - 122