Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 122 - 125

Harald Olsen - Stockholm
122 - 125


122   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
122   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

122   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
122   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Postgånget 1923
Kommentarer (0)

122   Stockholm. Kungsgatan.
122   Stockholm. Kungsgatan.
Logotype 2.
Postgånget 1928
Kommentarer (0)

122   Stockholm. Motiv från Stadshuset.
122   Stockholm. Motiv från Stadshuset.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

122   Stockholm. Norr Mälarstrand.
122   Stockholm. Norr Mälarstrand.
Logotype 2.
Postgånget 1934
Kommentarer (0)

123   Stockholm. Stadsbiblioteket.
123   Stockholm. Stadsbiblioteket.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

123   Stockholm. Stadsbiblioteket.
123   Stockholm. Stadsbiblioteket.
Logotype 2. Logotype till höger.
Kommentarer (0)

123   Stockholm. Stadsbiblioteket.
123   Stockholm. Stadsbiblioteket.
Logotype 2. Logotype till vänster.
Postgånget 1930
Kommentarer (0)

123   Stockholm. Vy från Stadshusträdgården.
123   Stockholm. Vy från Stadshusträdgården.
Logotype 2.
Postgånget 1925
Kommentarer (0)

123   Stockholm. Vy från Stadshusträdgården.
123   Stockholm. Vy från Stadshusträdgården.
Logotype 1. Ingen logotype på baksidan
Postgånget
Kommentarer (0)

123   Stockholm. Vy från Stadshusträdgården.
123   Stockholm. Vy från Stadshusträdgården.
Logotype 1. Logotype till vänster, men nummer till höger
Postgånget
Kommentarer (0)

124   Stockholm. Stadshusträdgården.
124   Stockholm. Stadshusträdgården.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

124   Stockholm. Vy från Stadshusträdgården.
124   Stockholm. Vy från Stadshusträdgården.
Logotype 1.
Postgånget 1924
Kommentarer (0)

125   Stockholm. Vy från Stadshusträdgården.
125   Stockholm. Vy från Stadshusträdgården.
Logotype 1. Ingen logotype på adressidan.
Postgånget 1923
Kommentarer (0)

125   Stockholm. Vy från Stadshusträdgården.
125   Stockholm. Vy från Stadshusträdgården.
Logotype 2.
Postgånget 1928
Kommentarer (0)
[1 - 11] [12 - 16] [16 - 20] [20 - 25] [25 - 30] [30 - 35] [35 - 40] [40 - 45]
[45 - 50] [50 - 55] [55 - 59] [60 - 66] [67 - 71] [71 - 76] [77 - 86] [87 - 93]
[94 - 101] [101 - 109] [109 - 116] [116 - 122] [122 - 125][126 - 132] [133 - 143] [143 - 149]
[149 - 160] [161 - 169] [170 - 178] [179 - 186] [187 - 192] [193 - 200] [200 - 206] [206 - 216]
[217 - 226] [227 - 239] [239 - 243] [243 - 255] [255 - 265] [266 - 275] [276 - 282] [282 - 288]
[288 - 294] [295 - 302] [302 - 307] [307 - 313] [314 - 322] [322 - 333] [333 - 344] [346 - 352]
[353 - 365] [365 - 377] [377 - 387] [388 - 407] [408 - 421] [422 - 438] [440 - 461] [463 - 464]

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 122 - 125