Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 149 - 160

Harald Olsen - Stockholm
149 - 160


149   Stockholm. Utsikt från Stadshustornet.
149   Stockholm. Utsikt från Stadshustornet.
Logotype 2.
Postgånget 1943
Kommentarer (0)

150   Stockholm. "Diktaren." Staty av Carl Eldh i Stadshusträdgården.
150   Stockholm. "Diktaren." Staty av Carl Eldh i Stadshusträdgården.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

151   Stockholm. Vy från Skärgården.
151   Stockholm. Vy från Skärgården.
Logotype 2.
Postgånget
Kommentarer (0)

152   Stockholm. Stadshusträdgården i vinterskrud.
152   Stockholm. Stadshusträdgården i vinterskrud.
Logotype 2.
Postgånget 1927
Kommentarer (0)

152   Stockholm. Stadshusträdgården.
152   Stockholm. Stadshusträdgården.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

152   Stockholm. Vy från Stadshusträdgården.
152   Stockholm. Vy från Stadshusträdgården.
Logotype 2.
Postgånget
Kommentarer (0)

153   Stockholm. Utsikt från Katarinahissen.
153   Stockholm. Utsikt från Katarinahissen.
Logotype 2.
Postgånget 1943
Kommentarer (0)

153   Stockholm. Utsikt från Katarinahissen.
153   Stockholm. Utsikt från Katarinahissen.
Logotype 2. Nummer i logotype förskjutet 5 cm till höger.
Kommentarer (0)

154   Stockholm. Från Fiskartorpet.
154   Stockholm. Från Fiskartorpet.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

155   Stockholm. Fiskartorpsbacken.
155   Stockholm. Fiskartorpsbacken.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

155   Stockholm. Utsikt från Katarinahissen.
155   Stockholm. Utsikt från Katarinahissen.
Logotype 2.
Postgånget 1937
Kommentarer (0)

156   Stockholm. Fiskartorpsbacken.
156   Stockholm. Fiskartorpsbacken.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

157   Stockholm. Från Fiskartorpet.
157   Stockholm. Från Fiskartorpet.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

158   Stockholm. Stadion, skridskobanan.
158   Stockholm. Stadion, skridskobanan.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

160   Stockholm. Kungl. Slottet.
160   Stockholm. Kungl. Slottet.
Logotype 2.
Postgånget 1935
Kommentarer (0)
[1 - 11] [12 - 16] [16 - 20] [20 - 25] [25 - 30] [30 - 35] [35 - 40] [40 - 45]
[45 - 50] [50 - 55] [55 - 59] [60 - 66] [67 - 71] [71 - 76] [77 - 86] [87 - 93]
[94 - 101] [101 - 109] [109 - 116] [116 - 122] [122 - 125] [126 - 132] [133 - 143] [143 - 149]
[149 - 160][161 - 169] [170 - 178] [179 - 186] [187 - 192] [193 - 200] [200 - 206] [206 - 216]
[217 - 226] [227 - 239] [239 - 243] [243 - 255] [255 - 265] [266 - 275] [276 - 282] [282 - 288]
[288 - 294] [295 - 302] [302 - 307] [307 - 313] [314 - 322] [322 - 333] [333 - 344] [346 - 352]
[353 - 365] [365 - 377] [377 - 387] [388 - 407] [408 - 421] [422 - 438] [440 - 461] [463 - 464]

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 149 - 160