Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 152 - 161

Harald Olsen - Stockholm
152 - 161


152   Stockholm. Stadshusträdgården i vinterskrud.
152   Stockholm. Stadshusträdgården i vinterskrud.
Logotype 2.
Postgånget 1927
Kommentarer (0)

152   Stockholm. Stadshusträdgården.
152   Stockholm. Stadshusträdgården.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

152   Stockholm. Vy från Stadshusträdgården.
152   Stockholm. Vy från Stadshusträdgården.
Logotype 2.
Postgånget
Kommentarer (0)

153   Stockholm. Utsikt från Katarinahissen.
153   Stockholm. Utsikt från Katarinahissen.
Logotype 2.
Postgånget 1943
Kommentarer (0)

153   Stockholm. Utsikt från Katarinahissen.
153   Stockholm. Utsikt från Katarinahissen.
Logotype 2. Nummer i logotype förskjutet 5 cm till höger.
Kommentarer (0)

154   Stockholm. Från Fiskartorpet.
154   Stockholm. Från Fiskartorpet.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

155   Stockholm. Fiskartorpsbacken.
155   Stockholm. Fiskartorpsbacken.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

155   Stockholm. Utsikt från Katarinahissen.
155   Stockholm. Utsikt från Katarinahissen.
Logotype 2.
Postgånget 1937
Kommentarer (0)

156   Stockholm. Fiskartorpsbacken.
156   Stockholm. Fiskartorpsbacken.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

157   Stockholm. Från Fiskartorpet.
157   Stockholm. Från Fiskartorpet.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

158   Stockholm. Stadion, skridskobanan.
158   Stockholm. Stadion, skridskobanan.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

160   Stockholm. Kungl. Slottet.
160   Stockholm. Kungl. Slottet.
Logotype 2.
Postgånget 1935
Kommentarer (0)

161   Stockholm. Centralstationen.
161   Stockholm. Centralstationen.
Logotype 2.
Postgånget 1928
Kommentarer (0)

161   Stockholm. Centralstationen.
161   Stockholm. Centralstationen.
Logotype 2.
Postgånget 1947
Kommentarer (0)

161   Stockholm. Stadshusbron.
161   Stockholm. Stadshusbron.
Logotype 2.
Postgånget 1924
Kommentarer (0)
[1 - 12] [12 - 16] [16 - 20] [20 - 25] [25 - 30] [31 - 35] [36 - 40] [40 - 45]
[47 - 50] [51 - 55] [55 - 62] [62 - 67] [67 - 72] [72 - 78] [78 - 89] [89 - 95]
[95 - 102] [102 - 109] [110 - 117] [117 - 122] [122 - 127] [128 - 134] [135 - 144] [145 - 151]
[152 - 161][162 - 171] [172 - 181] [182 - 188] [188 - 193] [194 - 201] [201 - 207] [208 - 220]
[220 - 232] [233 - 241] [241 - 245] [246 - 258] [258 - 268] [269 - 277] [277 - 283] [284 - 290]
[290 - 296] [296 - 303] [303 - 308] [309 - 317] [318 - 323] [324 - 335] [336 - 346] [347 - 357]
[358 - 366] [367 - 379] [379 - 391] [392 - 410] [411 - 425] [426 - 443] [444 - 464]

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 152 - 161