Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 170 - 178

Harald Olsen - Stockholm
170 - 178


170   Stockholm. Utsikt från Fjällgatan.
170   Stockholm. Utsikt från Fjällgatan.
Logotype 2.
Postgånget 1928
Kommentarer (0)

171   Stockholm. Utsikt över Strömmen
171   Stockholm. Utsikt över Strömmen
Logotype 2.
Postgånget 1924
Kommentarer (0)

171   Stockholm. Vy över Stadsgården.
171   Stockholm. Vy över Stadsgården.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

172   Stockholm. Motiv från Stigbergsgatan.
172   Stockholm. Motiv från Stigbergsgatan.
Logotype 2.
Postgånget
Kommentarer (0)

173   Stockholm. Katarina Kyrka från Stigbergsgatan.
173   Stockholm. Katarina Kyrka från Stigbergsgatan.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

174   Stockholm. Kungsträdgården och Nordiska Kompaniet.
174   Stockholm. Kungsträdgården och Nordiska Kompaniet.
Logotype 2.
Postgånget 1931
Kommentarer (0)

174   Stockholm. Utsikt från Nordiska Kompaniets takterrass.
174   Stockholm. Utsikt från Nordiska Kompaniets takterrass.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

174   Stockholm. Utsikt från Nordiska Kompaniets terass.
174   Stockholm. Utsikt från Nordiska Kompaniets terass.
Logotype 2.
Postgånget 1932
Kommentarer (0)

175   Stockholm. Kungl. Slottet.
175   Stockholm. Kungl. Slottet.
Logotype 2.
Postgånget 1927
Kommentarer (0)

175   Stockholm. Kungl. Slottet.
175   Stockholm. Kungl. Slottet.
Logotype 2. Mindre storlek på texten.
Postgånget 1926
Kommentarer (0)

176   Stockholm. Utsikt från Operaterassen
176   Stockholm. Utsikt från Operaterassen
Logotype 2 Texten på baksidan
Postgånget 1929
Kommentarer (0)

176   Stockholm. Utsikt från Operaterassen.
176   Stockholm. Utsikt från Operaterassen.
Logotype 2.
Postgånget 1932
Kommentarer (0)

177   Stockholm. Nybroplan från Strand Hotels terass.
177   Stockholm. Nybroplan från Strand Hotels terass.
Logotype 2.
Postgånget 1936
Kommentarer (0)

177   Stockholm. Strandvägen från Strand Hotells takterass.
177   Stockholm. Strandvägen från Strand Hotells takterass.
Logotype 2.
Postgånget 1924
Kommentarer (0)

178   Stockholm. Strandvägen.
178   Stockholm. Strandvägen.
Logotype 2. 1928
Kommentarer (0)
[1 - 11] [12 - 16] [16 - 20] [20 - 25] [25 - 30] [30 - 35] [35 - 40] [40 - 45]
[45 - 50] [50 - 55] [55 - 59] [60 - 66] [67 - 71] [71 - 76] [77 - 86] [87 - 93]
[94 - 101] [101 - 109] [109 - 116] [116 - 122] [122 - 125] [126 - 132] [133 - 143] [143 - 149]
[149 - 160] [161 - 169] [170 - 178][179 - 186] [187 - 192] [193 - 200] [200 - 206] [206 - 216]
[217 - 226] [227 - 239] [239 - 243] [243 - 255] [255 - 265] [266 - 275] [276 - 282] [282 - 288]
[288 - 294] [295 - 302] [302 - 307] [307 - 313] [314 - 322] [322 - 333] [333 - 344] [346 - 352]
[353 - 365] [365 - 377] [377 - 387] [388 - 407] [408 - 421] [422 - 438] [440 - 461] [463 - 464]

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 170 - 178