Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 269 - 277

Harald Olsen - Stockholm
269 - 277


269   Stockholm. Plaskdammen i Vasaparken.
269   Stockholm. Plaskdammen i Vasaparken.
Logotype 2.
Postgånget 1934
Kommentarer (0)

270   Stockholm. Solnedgång i Skärgården.
270   Stockholm. Solnedgång i Skärgården.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

270   Stockholm. Storkyrkan.
270   Stockholm. Storkyrkan.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

271   Stockholm. Norrbro och Strömmen.
271   Stockholm. Norrbro och Strömmen.
Logotype 2.
Postgånget 1949
Kommentarer (0)

271   Stockholm. Norrbro och Strömmen.
271   Stockholm. Norrbro och Strömmen.
Logotype 2. På adressidan finns även tryckt "Svanströms Brevkort."
Kommentarer (0)

272   Stockholm. Kgl.Slottet nattetid.
272   Stockholm. Kgl.Slottet nattetid.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

273   Stockholm. Norrström nattetid.
273   Stockholm. Norrström nattetid.
Logotype 2.
Postgånget 1928
Kommentarer (0)

273   Stockholm. Strand Hotell.
273   Stockholm. Strand Hotell.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

274   Stockholm. Strand Hotell nattetid.
274   Stockholm. Strand Hotell nattetid.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

275   Stockholm. Grand Hotel i kvällsbelysning.
275   Stockholm. Grand Hotel i kvällsbelysning.
Logotype 2.
Postgånget 1927
Kommentarer (0)

275   Stockholm. Jacobs Kyrka nattetid.
275   Stockholm. Jacobs Kyrka nattetid.
Logotype 2.
Postgånget 1929
Kommentarer (0)

276   Stockholm. Dramatiska Teatern nattetid.
276   Stockholm. Dramatiska Teatern nattetid.
Logotype 2.
Postgånget 1929
Kommentarer (0)

276   Stockholm. Dramatiska Teatern.
276   Stockholm. Dramatiska Teatern.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

277   Stockholm. Konserthuset.
277   Stockholm. Konserthuset.
Logotype 2.
Postgånget 1946
Kommentarer (0)

277   Stockholm. Konserthuset.
277   Stockholm. Konserthuset.
Logotype 2.
Postgånget 1926
Kommentarer (0)
[1 - 12] [12 - 16] [16 - 20] [20 - 25] [25 - 30] [31 - 35] [36 - 40] [40 - 45]
[47 - 50] [51 - 55] [55 - 62] [62 - 67] [67 - 72] [72 - 78] [78 - 89] [89 - 95]
[95 - 102] [102 - 109] [110 - 117] [117 - 122] [122 - 127] [128 - 134] [135 - 144] [145 - 151]
[152 - 161] [162 - 171] [172 - 181] [182 - 188] [188 - 193] [194 - 201] [201 - 207] [208 - 220]
[220 - 232] [233 - 241] [241 - 245] [246 - 258] [258 - 268] [269 - 277][277 - 283] [284 - 290]
[290 - 296] [296 - 303] [303 - 308] [309 - 317] [318 - 323] [324 - 335] [336 - 346] [347 - 357]
[358 - 366] [367 - 379] [379 - 391] [392 - 410] [411 - 425] [426 - 443] [444 - 464]

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 269 - 277