Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 276 - 282

Harald Olsen - Stockholm
276 - 282


276   Stockholm. Dramatiska Teatern nattetid.
276   Stockholm. Dramatiska Teatern nattetid.
Logotype 2.
Postgånget 1929
Kommentarer (0)

276   Stockholm. Dramatiska Teatern.
276   Stockholm. Dramatiska Teatern.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

277   Stockholm. Konserthuset.
277   Stockholm. Konserthuset.
Logotype 2.
Postgånget 1946
Kommentarer (0)

277   Stockholm. Konserthuset.
277   Stockholm. Konserthuset.
Logotype 2.
Postgånget 1926
Kommentarer (0)

277   Stockholm. Konserthuset.
277   Stockholm. Konserthuset.
Logotype 2. På adressidan finns även tryckt "Svanströms Brevkort."
Postgånget
Kommentarer (0)

278   Stockholm. Dramatiska Teatern.
278   Stockholm. Dramatiska Teatern.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

278   Stockholm. Kungl. Dramatiska Teatern.
278   Stockholm. Kungl. Dramatiska Teatern.
Logotype 2.
Postgånget 1929
Kommentarer (0)

278   Stockholm. Maria Kyrka.
278   Stockholm. Maria Kyrka.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

279   Stockholm. Grand Hotell.
279   Stockholm. Grand Hotell.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

279   Stockholm. Sofia kyrka.
279   Stockholm. Sofia kyrka.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

280   Stockholm. Katarina Kyrka.
280   Stockholm. Katarina Kyrka.
Logotype 2.
Postgånget 1947
Kommentarer (0)

280   Stockholm. Katarina Kyrka.
280   Stockholm. Katarina Kyrka.
Logotype 2. Ingen logotype på adressidan.
Kommentarer (0)

281   Stockholm. Gustaf Vasa statyn.
281   Stockholm. Gustaf Vasa statyn.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

282   Stockholm. Karl XII torg och Jacobs Kyrka.
282   Stockholm. Karl XII torg och Jacobs Kyrka.
Logotype 2.
Postgånget 1929
Kommentarer (0)

282   Stockholm. Riddarhuset.
282   Stockholm. Riddarhuset.
Logotype 2. Fotgängare mitt i bilden bortretuscherad.
Postgånget 1928
Kommentarer (0)
[1 - 11] [12 - 16] [16 - 20] [20 - 25] [25 - 30] [30 - 35] [35 - 40] [40 - 45]
[45 - 50] [50 - 55] [55 - 59] [60 - 66] [67 - 71] [71 - 76] [77 - 86] [87 - 93]
[94 - 101] [101 - 109] [109 - 116] [116 - 122] [122 - 125] [126 - 132] [133 - 143] [143 - 149]
[149 - 160] [161 - 169] [170 - 178] [179 - 186] [187 - 192] [193 - 200] [200 - 206] [206 - 216]
[217 - 226] [227 - 239] [239 - 243] [243 - 255] [255 - 265] [266 - 275] [276 - 282][282 - 288]
[288 - 294] [295 - 302] [302 - 307] [307 - 313] [314 - 322] [322 - 333] [333 - 344] [346 - 352]
[353 - 365] [365 - 377] [377 - 387] [388 - 407] [408 - 421] [422 - 438] [440 - 461] [463 - 464]

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 276 - 282