Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 277 - 283

Harald Olsen - Stockholm
277 - 283


277   Stockholm. Konserthuset.
277   Stockholm. Konserthuset.
Logotype 2. På adressidan finns även tryckt "Svanströms Brevkort."
Postgånget
Kommentarer (0)

278   Stockholm. Dramatiska Teatern.
278   Stockholm. Dramatiska Teatern.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

278   Stockholm. Kungl. Dramatiska Teatern.
278   Stockholm. Kungl. Dramatiska Teatern.
Logotype 2.
Postgånget 1929
Kommentarer (0)

278   Stockholm. Maria Kyrka.
278   Stockholm. Maria Kyrka.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

279   Stockholm. Grand Hotell.
279   Stockholm. Grand Hotell.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

279   Stockholm. Sofia kyrka.
279   Stockholm. Sofia kyrka.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

280   Stockholm. Katarina Kyrka.
280   Stockholm. Katarina Kyrka.
Logotype 2.
Postgånget 1947
Kommentarer (0)

280   Stockholm. Katarina Kyrka.
280   Stockholm. Katarina Kyrka.
Logotype 2. Ingen logotype på adressidan.
Kommentarer (0)

281   Stockholm. Gustaf Vasa statyn.
281   Stockholm. Gustaf Vasa statyn.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

282   Stockholm. Karl XII torg och Jacobs Kyrka.
282   Stockholm. Karl XII torg och Jacobs Kyrka.
Logotype 2.
Postgånget 1929
Kommentarer (0)

282   Stockholm. Riddarhuset.
282   Stockholm. Riddarhuset.
Logotype 2. Fotgängare mitt i bilden bortretuscherad.
Postgånget 1928
Kommentarer (0)

282   Stockholm. Riddarhuset.
282   Stockholm. Riddarhuset.
Logotype 2. Fotgängare mitt i bilden samt bil till vänster bortretuscherade.
Kommentarer (0)

283   Nordiska museet, från Skansen, Stockholm.
283   Nordiska museet, från Skansen, Stockholm.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

283   Stockholm. Kungl. Operan.
283   Stockholm. Kungl. Operan.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

283   Stockholm. Nordiska Museet.
283   Stockholm. Nordiska Museet.
Logotype 2.
Postgånget 1929
Kommentarer (0)
[1 - 12] [12 - 16] [16 - 20] [20 - 25] [25 - 30] [31 - 35] [36 - 40] [40 - 45]
[47 - 50] [51 - 55] [55 - 62] [62 - 67] [67 - 72] [72 - 78] [78 - 89] [89 - 95]
[95 - 102] [102 - 109] [110 - 117] [117 - 122] [122 - 127] [128 - 134] [135 - 144] [145 - 151]
[152 - 161] [162 - 171] [172 - 181] [182 - 188] [188 - 193] [194 - 201] [201 - 207] [208 - 220]
[220 - 232] [233 - 241] [241 - 245] [246 - 258] [258 - 268] [269 - 277] [277 - 283][284 - 290]
[290 - 296] [296 - 303] [303 - 308] [309 - 317] [318 - 323] [324 - 335] [336 - 346] [347 - 357]
[358 - 366] [367 - 379] [379 - 391] [392 - 410] [411 - 425] [426 - 443] [444 - 464]

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 277 - 283