Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 318 - 323

Harald Olsen - Stockholm
318 - 323


318   Stockholm. Berns Salonger i kvällsbelysning.
318   Stockholm. Berns Salonger i kvällsbelysning.
Logotype 2. Bilden är något förstorad i jämförelse med den andra bilden med samma nummer.
Kommentarer (0)

318   Stockholm. Berns Salonger i kvällsbelysning.
318   Stockholm. Berns Salonger i kvällsbelysning.
Logotype 2. Jämför med andra bilden med samma nummer se speciellt i kortets högra del.
Postgånget 1928
Kommentarer (0)

319   Stockholm. Karlavägen.
319   Stockholm. Karlavägen.
Logotype 2. Fontänen på Karlaplan sprutar inget vatten.
Kommentarer (0)

319   Stockholm. Karlavägen.
319   Stockholm. Karlavägen.
Logotype 2. Fontänen på Karlaplan sprutar vatten, men det är ritat för att höja bildens kvalié.
Postgånget 1938
Kommentarer (0)

319   Stockholm. Karlavägen.
319   Stockholm. Karlavägen.
Ingen logotype, bara nummer.
Postgånget 1927
Kommentarer (0)

320   Stockholm. Borgarskola och Engelbrektskyrkan.
320   Stockholm. Borgarskola och Engelbrektskyrkan.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

320   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornen.
320   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornen.
Logotype 2.
Postgånget 192?
Kommentarer (0)

321   Stockholm. Stadshuset.
321   Stockholm. Stadshuset.
Logotype 2.
Postgånget 1928
Kommentarer (0)

321   Stockholm. Stadshuset.
321   Stockholm. Stadshuset.
Logotype 2.Nummret framför texten i stället för i logotypen.
Kommentarer (0)

322   Stockholm. NorrUtsikt över Riddarfjärden.
322   Stockholm. NorrUtsikt över Riddarfjärden.
Logotype 2.
Postgånget 1926
Kommentarer (0)

322   Stockholm. Stadshuset.
322   Stockholm. Stadshuset.
Logotype 2.
Postgånget 1948
Kommentarer (0)

322   Stockholm. Utsikt över Riddarfjärden.
322   Stockholm. Utsikt över Riddarfjärden.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

323   Stockholm. Utsikt över Riddarfjärden.
323   Stockholm. Utsikt över Riddarfjärden.
Logotype 2.Med fackverk i nedre högra hörnet.
Postgånget 1930
Kommentarer (0)

323   Stockholm. Utsikt över Riddarfjärden.
323   Stockholm. Utsikt över Riddarfjärden.
Logotype 2. Fackverket i nedre högra hörnet är bortretuscherat.
Postgånget 1947
Kommentarer (0)

323   Stockholm. Vy från Stadshusträdgården.
323   Stockholm. Vy från Stadshusträdgården.
Logotype 2.
Kommentarer (0)
[1 - 12] [12 - 16] [16 - 20] [20 - 25] [25 - 30] [31 - 35] [36 - 40] [40 - 45]
[47 - 50] [51 - 55] [55 - 62] [62 - 67] [67 - 72] [72 - 78] [78 - 89] [89 - 95]
[95 - 102] [102 - 109] [110 - 117] [117 - 122] [122 - 127] [128 - 134] [135 - 144] [145 - 151]
[152 - 161] [162 - 171] [172 - 181] [182 - 188] [188 - 193] [194 - 201] [201 - 207] [208 - 220]
[220 - 232] [233 - 241] [241 - 245] [246 - 258] [258 - 268] [269 - 277] [277 - 283] [284 - 290]
[290 - 296] [296 - 303] [303 - 308] [309 - 317] [318 - 323][324 - 335] [336 - 346] [347 - 357]
[358 - 366] [367 - 379] [379 - 391] [392 - 410] [411 - 425] [426 - 443] [444 - 464]

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 318 - 323