Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 322 - 333

Harald Olsen - Stockholm
322 - 333


322   Stockholm. Utsikt över Riddarfjärden.
322   Stockholm. Utsikt över Riddarfjärden.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

323   Stockholm. Utsikt över Riddarfjärden.
323   Stockholm. Utsikt över Riddarfjärden.
Logotype 2.Med fackverk i nedre högra hörnet.
Postgånget 1930
Kommentarer (0)

323   Stockholm. Utsikt över Riddarfjärden.
323   Stockholm. Utsikt över Riddarfjärden.
Logotype 2. Fackverket i nedre högra hörnet är bortretuscherat.
Postgånget 1947
Kommentarer (0)

323   Stockholm. Vy från Stadshusträdgården.
323   Stockholm. Vy från Stadshusträdgården.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

324   Stockholm. "Orfeus", staty av Carl Milles.
324   Stockholm. "Orfeus", staty av Carl Milles.
Logotype 2.
Postgånget 1936
Kommentarer (0)

324   Äppelviken från Essingelandet.
324   Äppelviken från Essingelandet.
Logotype 2.
Postgånget 1928
Kommentarer (0)

325   Stockholm. "Orfeus", staty av Carl Milles.
325   Stockholm. "Orfeus", staty av Carl Milles.
Logotype 2.
Postgånget 1937
Kommentarer (0)

325   Stockholm. "Orfeus", staty av Milles.
325   Stockholm. "Orfeus", staty av Milles.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

326   Alviks Folkskola, Äppelviken.
326   Alviks Folkskola, Äppelviken.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

327   Stockholm. "Orfeus", staty av Carl Milles.
327   Stockholm. "Orfeus", staty av Carl Milles.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

330   Stockholm. Utsikt från Tranebergsbron.
330   Stockholm. Utsikt från Tranebergsbron.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

330   Vy över Ålsten.
330   Vy över Ålsten.
Logotype 2.
Postgånget 1927
Kommentarer (0)

333   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornen.
333   Stockholm. Kungsgatan med Kungstornen.
Logotype 2.
Postgånget 1927
Kommentarer (0)

333   Stockholm. Kungsgatan.
333   Stockholm. Kungsgatan.
Logotype 2.
Postgånget 1941
Kommentarer (0)

333   Stockholm. Kungsgatan.
333   Stockholm. Kungsgatan.
Logotype 2. Nyproduktion, inbjudan till Vermissage på Stockholms Stadsmuseum.
Kommentarer (0)
[1 - 11] [12 - 16] [16 - 20] [20 - 25] [25 - 30] [30 - 35] [35 - 40] [40 - 45]
[45 - 50] [50 - 55] [55 - 59] [60 - 66] [67 - 71] [71 - 76] [77 - 86] [87 - 93]
[94 - 101] [101 - 109] [109 - 116] [116 - 122] [122 - 125] [126 - 132] [133 - 143] [143 - 149]
[149 - 160] [161 - 169] [170 - 178] [179 - 186] [187 - 192] [193 - 200] [200 - 206] [206 - 216]
[217 - 226] [227 - 239] [239 - 243] [243 - 255] [255 - 265] [266 - 275] [276 - 282] [282 - 288]
[288 - 294] [295 - 302] [302 - 307] [307 - 313] [314 - 322] [322 - 333][333 - 344] [346 - 352]
[353 - 365] [365 - 377] [377 - 387] [388 - 407] [408 - 421] [422 - 438] [440 - 461] [463 - 464]

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 322 - 333