Start || Vykort || Sök || Kommentarer || Karta || Gunillas släktforskning || Björns släktforskning ||

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 358 - 366

Harald Olsen - Stockholm
358 - 366


358   Stockholm. Karlaplan.
358   Stockholm. Karlaplan.
Logotype 2.
Postgånget 1927
Kommentarer (0)

360   Stockholm. Norrbro och Slottet.
360   Stockholm. Norrbro och Slottet.
Logotype 2.
Postgånget 1928
Kommentarer (0)

361   Stockholm. Str    ägen.
361   Stockholm. Str ägen.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

361   Stockholm. Strandvägen.
361   Stockholm. Strandvägen.
Logotype 2. Texten en bit in från vänsterkanten.
Kommentarer (0)

361   Stockholm. Strandvägen.
361   Stockholm. Strandvägen.
Logotype 2. Texten vid vänsterkanten.
Postgånget 1950
Kommentarer (0)

362   Stockholm. Strandvägen 7-9..
362   Stockholm. Strandvägen 7-9..
Logotype 2.
Kommentarer (0)

363   Stockholm. Kungl Slottet och Riksdagshuset.
363   Stockholm. Kungl Slottet och Riksdagshuset.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

363   Stockholm. Kungl Slottet ottet och Riksdagshuset.
363   Stockholm. Kungl Slottet ottet och Riksdagshuset.
Logotype 2.
Postgånget
Kommentarer (0)

363   Stockholm. Slottet och Riksdagshuset.
363   Stockholm. Slottet och Riksdagshuset.
Logotype 2.
Postgånget 1931
Kommentarer (0)

364   Stockholm. Utsikt från Stadshusets torn.
364   Stockholm. Utsikt från Stadshusets torn.
Logotype 2.
Kommentarer (0)

365   Stockholm. Stadshuset.
365   Stockholm. Stadshuset.
Logotype 2.
Postgånget 1934
Kommentarer (0)

365   Stockholm. Stadshusträdgården.
365   Stockholm. Stadshusträdgården.
Logotype 2. Tre barn i sandlådan.
Postgånget 1930
Kommentarer (0)

365   Stockholm. Stadshusträdgården.
365   Stockholm. Stadshusträdgården.
Logotype 2. Fler barn i sandlådan.
Kommentarer (0)

365   Stockholm. Vy från Stadshusträdgården.
365   Stockholm. Vy från Stadshusträdgården.
Logotype 2.
Postgånget 1937
Kommentarer (0)

366   Stockholm. Eldh´s "Självkritik" i Stadshusträdgården.
366   Stockholm. Eldh´s "Självkritik" i Stadshusträdgården.
Logotype 2.
Kommentarer (0)
[1 - 12] [12 - 16] [16 - 20] [20 - 25] [25 - 30] [31 - 35] [36 - 40] [40 - 45]
[47 - 50] [51 - 55] [55 - 62] [62 - 67] [67 - 72] [72 - 78] [78 - 89] [89 - 95]
[95 - 102] [102 - 109] [110 - 117] [117 - 122] [122 - 127] [128 - 134] [135 - 144] [145 - 151]
[152 - 161] [162 - 171] [172 - 181] [182 - 188] [188 - 193] [194 - 201] [201 - 207] [208 - 220]
[220 - 232] [233 - 241] [241 - 245] [246 - 258] [258 - 268] [269 - 277] [277 - 283] [284 - 290]
[290 - 296] [296 - 303] [303 - 308] [309 - 317] [318 - 323] [324 - 335] [336 - 346] [347 - 357]
[358 - 366][367 - 379] [379 - 391] [392 - 410] [411 - 425] [426 - 443] [444 - 464]

Vykort / Harald Olsen / Stockholm / 358 - 366